Vil du, før du tegner abonnement
på BioNyt - Videnskabens Verden,
stifte nærmere bekendtskab med bladet,
så gå ind på nedenstående links, der
giver informationer om bladet:Læsernes mening om BioNyt

Støttekreds for BioNyt

BioNyt anvendt til studentereksamen

BioNyt-ressourcer til gymnasier

173 GYMNASIER som abonnerer på BioNyt - Videnskabens Verden

15 SEMINARIER som abonnerer på BioNyt - Videnskabens Verden

101 BIBLIOTEKER som abonnerer på BioNyt - Videnskabens Verden

Lønnede og frivillige job på BioNytGiv andre oplysning om BioNyt!

BioNyt - Videnskabens Verden er det ældste populærvidenskabelige tidsskrift, som udgives i dagens Danmark inden for almen naturvidenskab.

BioNyt - Videnskabens Verden er det eneste af sin slags, som har international biologisk forskning og videnskab som sit kerneområde. Dette omfatter ud over biologiske emner også medicin og sygdomme, psykologiske emner, religion og biologi, "intelligent design", global opvarmning, universets supernovaer som kilde til livets grundstoffer osv.

Bladet bringer spændende forskningsnyheder. Nogle emner behandles i temanumre, f.eks. klima, nanoteknologi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, klimaændringerne, fugleinfluenza, hjernesygdomme, livets opståen osv. osv.

En læser (Brian Stidsen) skrev: "Jeg har modtaget seneste eksemplar 'Farma-Landbrug'. Tak for et enestående tidsskrift. Jeg bliver altid glad når det dumper ind ad døren, og der er altid artikler i, der fanger min interesse. Lækkert at emnerne bliver behandlet i dybden, men stadig er letfordøjelige."

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed lider skade. "Det er et rigtigt godt blad, der udfylder et formidlingstomrum mellem forskere og naturvidenskabsinteresserede", skriver en læser. "Det er et af de eneste 'organer', der er brugbart til at følge med og holde sig i faglig form", skriver en anden læser.

Endnu en læser skriver: "Bladet udfylder en meget vigtig rolle ved at bygge bro mellem forskning og resten af samfundet, der kan have svært med at følge med i det hæsblæsende tempo, der præger forskningen i disse år. Bladet burde findes på bibliotekshylderne på alle skoler og gymnasier i Danmark."

En folkeskolelærer skriver: "Man skal tage sig tid til at læse det, da dets artikler ikke bare er hardcore faktuelt stof lidt i lighed med Illustreret Videnskab, men dybt forklarende til detaljen og inderlig præcis i tekst og grafik. Bladet kræver læserens fulde opmærksomhed"

Læseren henvises til kilder og baggrundsstof samt supplerende spørgsmål/svar på www.bionyt.dk.

Oprettelse: december 1980

Udgiver: Foreningen af Yngre Biologer og Biologisk Forum

Ansvarshavende redaktør: biolog Ole Terney.

Ekspedition: BioNyt, Falkonergårdsvej 4, 1959 Frederiksberg C. Tlf: 3537 6408
E-mail: bionyt@gmail.com

Hjemmeside: www.bionyt.dk

Index til alle artikler kan findes på www.bionyt.dk.

Antal numre pr år: cirka 4 numre om året samt artikler på www.bionyt.dk

Pris: Abonnement*
ca. 4 numre pr. år + artikler på Internettet www.bionyt.dk og www.nanonyt.dk:
Institutioner: 585 kr, private: 485 kr, studerende 385 kr,
pensionister: 375 kr.
Enkeltnumre: varierende priser.
Abonnement omfatter også adgang til artikler på www.bionyt.dk og www.nanonyt.dk

ISBN: 87-88769-09-7 (ISSN: 0107-4415).

Tilskud: Tipsmidlerne (via Undervisningsministeriet)

BioNyt nr.160: Teknologi. Googlebrillen. Skifergas. Gashydrat. Bøjningsenergi. Kontaktenergi. Passiv energi. Nye sanser. Bioproteser. Grafen. BioNyt nr.159: Evolution styret af hoppende gener og virus er modargumenter mod Intelligent design (et 80 sider stort temanummer om det genetiske værktøj for evolutionen med omtale af transposoner, mobilomet, epigenomet, genomet). BioNyt nr.158: Spyt - fremtidens diagnosemiddel. Hestens udvikling - genom af 700 tusind år gammel hest. Malaria, test- og vaccinemuligheder. BioNyt nr.157: Omega-3: Sundhedsvitaminerne EPA og DHA. Diskussionerne om forharskning og om omega-6. Tema. BioNyt nr.156: Stenalderkost - hvorfor? BioNyt nr.155: Silke med superstyrke (edderkop-gen), Higgs-partikel fundet. Igler som blodsonder finder DNA af sjældne regnskovsdyr. Stevia-sødemiddel nu godkendt i EU. Kunstigt blod. BioNyt nr.154: Jagt på DNA fra fortiden. Eske Willerslevs forskning. Menneskets udvandring fra Afrika. Den første grønlænder. Aboriginerne i Australien. Moa-kæmpefuglene. Evolution på øer. DNA i søvand. Neandertaleren. Mordet på den russiske zarfamilie. Revolution i DNA-sekventering. BioNyt nr.153: Antioxidanter. Frugt & grønt. Resveratrol. Nrf2-signalsystemet. Hormesis. BioNyt nr.152: Atomkraftulykker - Fukushima, Tjernobyl, Three Mile Island, Windscale. Strålebiologi BioNyt nr.151: Placebo. Hajer. Bioplast. Neutronkanonen i Lund BioNyt nr.149/150: Alger: Energikilde og fødekilde BioNyt nr.148: CERN partikelfysik BioNyt nr.147: COP15 i København om klimaændringerne BioNyt nr.146: Klimaændringer - status ved starten af 2010 BioNyt nr.145: Influenza-pandemi (ny H1N1) BioNyt nr.144: Svampe-kortlægning i Danmark. BioNyt nr.143: Biomimetik: Inspiration fra naturen. BioNyt nr.142: Vores krop og udstillinger om kroppen. BioNyt nr.138/139: Stamceller. BioNyt nr.137: Galathea-3 jordomrejsen. BioNyt nr.136: Lægemiddelprod. i æg, gedemælk og tomater. BioNyt nr.134/135: Livets opståen og udvikling. BioNyt nr.133: Religion og biologi / tro og sundhed. BioNyt nr.132: Chimpansen og mennesket / Styring af generne. BioNyt nr.130: Universet / supernovaer, galakser, kometer. BioNyt nr.129: Globale klimaændringer. BioNyt nr.146: Klimaændringer - status ved starten på 2010. BioNyt nr.128: Oceanbundens gashydrat - energireserve og miljøtrussel. BioNyt nr.127: Søvnforskning og stoffet, som holder os vågen. BioNyt nr.126 Evolutionen af menneskets sanser. BioNyt nr.125: Fugleinfluenza. BioNyt nr.123: Nanoteknologi. BioNyt nr.121: SARS-epidemien. BioNyt nr.119: Debatten om evolutionsbiologi. BioNyt nr.118: Seksualitet. BioNyt nr.117: Biologiske våben. BioNyt nr.114: Kogalskab. BioNyt nr.111: Lysterapi og vinterdepression. BioNyt nr.110: Ecstacy. BioNyt nr.109: Alzheimers demens. BioNyt nr.108: Tourettes syndrom - ufrivillige tics og handlinger. BioNyt nr.107: Svampeforgiftning. BioNyt nr.104: Dræbersneglen. BioNyt nr.88 og 89: Hvad man kan fortælle om svampe.

Tegn abonnement