FirmalatterSjovt for alle

Læs hvad en teamleder skriver efter besøg af en latterinstruktør

Latterinstruktøren indretter denne latterbegivenhed efter firmaet og deltagerne, således at alle får en god oplevelse.

Vi har brug for at kunne gå frit rundt, og svinge lidt med armene. Stole er ikke et krav, men hvis man ikke vil sidde på gulvet, kan man bruge stole i stedet. Borde har vi ikke brug for.

Vand til at drikke.

Bed eventuelt deltagerne skrive et stikord ned på forhånd - eventuelt lige før latterøvelsen - hvad som helst kan bruges som stikord. Det er ikke et krav at alle har lavet et stikord, og det er ikke et krav, at der skal bruges stikord overhovedet. Det er mere for, hvis det måske kan bruges til at bygge en latterøvelse op om stikord-emnet. Så bliver latterøvelsen måske mere vedkommende. Stikordet kan bare være et helt tilfældigt ord, der falder én ind. (Det behøver ikke være et stikord, man forbinder med noget morsomt). Hvis man godt kan lide lyden af ordet "gulerodskage" kan det være ens personlige stikord. (Det vil være fint, hvis der er en personlig begrundelse for stikordet). Stikordet kan med fordel være en handling, men det er sjældent et problem at ændre et stikord til en handling. (I tilfældet "gulerodskage" ville latterøvelsen f.eks. kunne være høst af gulerødder, hakning af gulerødder, æltning osv. , spisning af ... osv., altså mange muligheder for at lave en latterøvelse med indlagte bevægelser ). Latterøvelser kræver ikke humor, eftersom latter og humor er forskellige ting: Latter er en mere umiddelbar og fælles form, hvorimod humor er en snæver form og sjældent fælles for alle. Det er ikke nødvendigt at alle har et stikord parat, og måske vil der heller ikke være tid eller energi til at lave latterøvelser over alle stikordene. Vi lader det afhænge af situationen.

Send eventuelt ved bestillingen en liste over navne på deltagerne, så latterinstruktøren eventuelt kan bruge dem undervejs, evt. også en lille note vedr. deltagernes funktion i firmaet eller særlige interesser. En navneliste er ikke nogen nødvendighed, og listen behøver ikke at omfatte alle deltagerne. Det er heller ikke sikkert, at navnene bruges af latterinstruktøren, det lader vi afhænge af situationen.

Hvis nogle af deltagerne har mod på det, kan der blive lejlighed til at instruere nogle af latterøvelserne, efter at latterinstruktøren først har vist, hvordan det kan gøres. Det er en harmløs rolle, som - selv om det umiddelbart tænkes at være grænseoverskridende - falder mange let i situationen, men det vil naturligvis være frivilligt.

Der kan også blive lejlighed til at opfinde nye latterøvelser på stedet (latterinstruktøren har et rigt repertoire, men er meget åben for nye påfund på stedet).

Efter latterøvelserne er der fri latter i kortere eller længere tid, afhængigt af situationen, indtil alle trænger til noget at styrke sig på. Hele forløbet tager typisk i størrelsesordenen 1 time, men kan gøres både kortere eller længere efter ønske eller afhængig af situationen. Latterøvelserne er ikke anstrengende, men man føler alligevel, at man har fået god motion og er blevet varm i kroppen. Halsen kan trænge til et glas vand eller andet at drikke. Alle har lært hinanden bedre at kende. Der er skabt en positiv, glad atmosfære.

Priser
: Små firmaer, foreninger, venneklubber og lignende: 100 kr. pr. deltager, dog mindst 1500 kr.
Større firmaer: 4000 kr / time for op til 50 deltagere.

Hvis der ønskes to eller flere instruktører betales ekstra ifølge en aftale.

Instruktionen udføres af latterinstruktører, som er tilknyttet eller formidlet via Frederiksberg Latterklub, og latterinstruktionen kan udføres over hele landet.

Bestilling: Email: frederiksberglatterklub@gmail.com eller telefon 35376408, Frederiksberg Latterklub, Ole Terney, Falkonergårdsvej 4, 1959 Frederiksberg C.


LÆS HVAD EN TEAMLEDER SKRIVER EFTER EN FIRMALATTER MED OLE TERNEY:

Kære Ole

Selv tak for sidst. jeg sender fakturaen igennem systemet.

Angående mødet i går, synes jeg det var rigtig godt grebet an - mange af os havde måske en lille frygt for, at det ville være pinligt at stå og grine kunstigt! Det var en god indledning og gode øvelser. - Alt i alt en rigtig god oplevelse og vi har også haft en del sjov ud af det efterfølgende.

Angående forberedelsen, kunne det have hjulpet mig lidt, hvis du havde bedt mig om at beskrive ting som folk kunne lide at gøre. Et stikord er en meget bred ting. Men det hele gik jo fint og du var god til at gribe bolden i luften.

God week-end og venlig hilsen

Karen Skov Andersen
Nordea IT
Deposit & Account Solutions DK
Strandgade 3
1401 København K